Trakcja PRKiI wyemituje obligacje zamienne na akcje o wart. 27,65 mln złWarszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Trakcji PRKiI, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przez radę nadzorczą, podpisał warunki emisji obligacji serii F i serii G zamiennych na akcje serii D o łącznej wartości nominalnej 27 647 487 zł, które uprzednio zostały zatwierdzone uchwałą zarządu, podała spółka.

"Zgodnie z powyższymi uchwałami zarząd spółki wyraził zgodę na złożenie propozycji nabycia obligacji serii F oraz propozycji nabycia obligacji serii G. Obligacje serii F będą zabezpieczone zabezpieczeniami wskazanym w warunkach obligacji serii F, w tym w szczególności hipoteką. obligacje serii G będą niezabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o uzgodnioną marżę. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, przy czym odsetki od obligacji serii G zostaną wypłacone najwcześniej wraz z wykupem obligacji serii G. Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także w przypadku zajścia standardowych dla tego typu obligacji okoliczności określonych warunkami emisji z uwzględnieniem uchwał nadzwyczajnych walnych zgromadzeń spółki" - czytamy w komunikacie.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce.

(ISBnews)