W kwietniu do powiatowych urzędów pracy wpłynęło ponad pół miliona wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

"Do tej pory pożyczki przyznano 220,8 tys. mikroprzedsiębiorcom, w łącznej kwocie ponad 1,1 mld zł. Niemal wszystkie pożyczki udzielono w kwocie 5 tys. zł. To pokazuje z jednej strony, że przedsiębiorcy chętnie korzystają ze skierowanych do nich narzędzi wsparcia z tarczy antykryzysowej, a z drugiej, że ta forma wsparcia była potrzebna" - mówi szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Najwięcej, ponad 27,4 tys. pożyczek przyznano w województwie wielkopolskim. Na drugim miejscu znalazło się województwo mazowieckie - ponad 23,8 tys. przyznanych pożyczek. Trzecie miejsce przypadło województwu śląskiemu - blisko 19,1 tys. przyznanych pożyczek.

W całej Polsce w kwietniu przyznano już 41 proc. pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, w stosunku do ogółu złożonych wniosków. Najwięcej w woj. łódzkim (59 proc.), opolskim i kujawsko-pomorskim (po 57 proc.) oraz pomorskim (56 proc.). Najmniej w woj. mazowieckim (23 proc.), podlaskim (30 proc.) oraz dolnośląskim (34 proc.).

Niektóre powiatowe urzędy pracy przyznały już 100 proc. pożyczek w stosunku do wniosków złożonych w kwietniu. Są to urzędy w: Inowrocławiu, Biłgoraju, Krasnymstawie, Lublinie, Chełmie, Zamościu, Brzezinach, Suchej Beskidzkiej, Zwoleniu, Nysie, Opolu, Ustrzykach Dolnych, Leżajsku, Grajewie, Hajnówce, Sejnach, Wejherowie, Zawierciu, Jaworznie, Rybniku, Pleszewie, Białogardzie i Kołobrzegu.

Pożyczki będą umarzane wraz z odsetkami, jeśli mikroprzedsiębiorca przez trzy miesiące nie zmniejszy zatrudnienia. (PAP)

Autorka: Olga Zakolska