Komputronik odstąpił do tej pory łącznie od 34% umów najmu lokali handlowych


Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Komputronik odstąpił od pakietu umów najmu lokali handlowych, których stroną była spółka i w których prowadziła sklepy własne, wobec czego łączny udział umów najmu lokali handlowych, od których odstąpiono dotychczas w związku z prowadzonym postępowaniem sanacyjnym, obejmuje ok. 34% sklepów własnych, podała spółka.
"Jednocześnie spółka informuje, że aktualnie cała sieć handlowa Grupy Komputronik liczy ponadto łącznie 212 sklepów funkcjonujących na podstawie umów agencyjnych i partnerskich" - czytamy w komunikacie.
Odstąpienia od ww. umów zostało dokonane przez zarządcę sanacyjnego na podstawie postanowień w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy w trybie art. 298 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, wydanych przez sędziego-komisarza w postępowaniu sanacyjnym Komputronika, wskazano również.
10 marca br. Komputronik poinformował, że jednym z działań w ramach wstępnego planu restrukturyzacyjnego będzie odstąpienie od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z działalnością operacyjną emitenta.
Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)