Sejm przyjął część z 87 poprawek, jakie do nowelizacji tarczy antykryzysowej zaproponowała wyższa izba parlamentu.

Jedna ze zmian, która uzyskała poparcie izby, dotyczy ulgi w składkach na ZUS dla samozatrudnionych, którzy w lutym uzyskali dochody do 7 tys. zł. Zgodnie z przyjęta poprawką "luty 2020 r.", który jest miesiącem odniesienia ma być zastąpiony „pierwszym miesiącem, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek”.

Eksperci, z którymi rozmawiała PAP wskazywali, że z pierwotnych przepisów tarczy 3.0 (uchwalonych przez Sejm) wynikało, że zwolnienie ze składek adresowane było tylko do przedsiębiorców, których przychody w danym miesiącu przekroczyły wspomniany limit, a dochody - w lutym br. - były niższe niż 7 tys. zł. Oznaczało to, że przedsiębiorca, który nie spełniał kryteriów dochodowych w lutym, ale stracił dochody w późniejszych miesiącach, nie dostaliby ulgi.

Sejm nie zgodził się jednak z Senatem, by wykreślić z ustawy przepisy dotyczące nowego sposobu wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które również skracać będą kadencję obecnego szefa Urzędu.

>>> Czytaj też: Zwolnienia w administracji, czyli tarczą w rządowych urzędników