Akcjonariusze Unibepu zdecydują 15 VI o 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 r.


Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Unibepu zdecydują o przeznaczeniu 6,95 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 15 czerwca.
"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za 2019 rok w kwocie 16 589 015,50 zł podzielić w następujący sposób:
1. kwota 6 945 539,48 zł na dywidendę dla akcjonariuszy;
2. kwota 9 643 476,02 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.
Wysokość dywidendy na akcję wynosić ma 0,22 zł.
Dzień dywidendy przewidziano na 1 lipca 2020 r.
"Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień:
- 10 lipca 2020 roku - pierwsza rata w kwocie 3 472 769,74 zł (0,11 zł na akcję),
- 1 października 2020 roku - druga rata w kwocie 3 472 769,74 zł (0,11 zł na akcję)" - czytamy dalej.
Unibep odnotował 29,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,25 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 16,59 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej.
W ubiegłym roku akcjonariusze Unibepu zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 7,28 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję.
Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)