Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Wartość depozytów ogółem na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 1 394,05 mld zł, co oznacza wzrost o 2,1% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 373,81 mld zł, tj. wzrosły o 0,7% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 916,64 mld zł (+1,1% m/m), natomiast przedsiębiorstw niefinansowych - 326,03 mld zł (+1,3% m/m).
Należności od gospodarstw domowych wyniosły 782,56 mld zł (-0,2% m/m), natomiast przedsiębiorstw niefinansowych - 401,77 mld zł (-0,7% m/m).
(ISBnews)