Podczas głosowania nad przyjęciem całości projektu 15 posłów głosowało za, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący komisji poseł Kazimierz Smoliński (PiS) powiedział PAP, że podczas posiedzenia komisji wnioskodawcy zgłosili pięć poprawek do projektu, które zostały przyjęte. Jak wyjaśnił, trzy z nich dotyczyły powołania komisji ds. zwalczania pedofilii.

"Te poprawki zmierzają do wdrożenia ustawy z 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. pedofilii, że Sejm musi wybrać (do komisji) trzech przedstawicieli i dlatego trzeba było zmienić regulamin izby, żeby ten wybór mógł być dokonany. Czyli zasady powoływania i odwoływania członków oraz ślubowania tych członków" - podkreślił przewodniczący komisji.

Kolejna poprawka - jak mówił Smoliński - dotyczyła powoływania przewodniczącego komisji. Jak wyjaśnił, zmiana przewiduje, że to Prezydium Sejmu zgłasza Sejmowi swojego kandydata na przewodniczącego. Rozwiązaniu temu sprzeciwiał się poseł KO Jarosław Urbaniak, który złożył poprawkę mówiącą o tym, że kandydata na przewodniczącego zgłasza grupa 35 posłów. Ostatecznie to poprawka wnioskodawców uzyskała poparcie komisji.

Reklama

Smoliński dodał, że kolejna poprawka dotyczyła wyliczenia instytucji państwowych, które powołuje Sejm. "I tam dodano też również tę komisję (ds. zwalczania pedofilii)" - zaznaczył.

Jak dodał, pozostałe dwie poprawki związane były ze zmianą zakresu działania komisji energii i Skarbu Państwa. "Z racji tego, że jest nowy dział administracji - klimat, a żadna komisja sejmowa nie ma w zakresie działania klimatu, więc trzeba było przypisać to którejś z nich. I wniosek był taki, żeby przypisać to komisji energii i aktywów państwowych, który uzyskał większość" - powiedział poseł PiS.

Podczas posiedzenia zostało również uzupełnione prezydium komisji, do którego dołączyła posłanka Katarzyna Kotula (Lewica).

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku, komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma być organem "niezależnym od innych organów władzy państwowej" i składać się siedmiu członków - trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.

Swoich przedstawicieli do komisji powołali już prezydent, premier i Rzecznik Praw Dziecka.

Pierwszy raport komisji powinien być opracowany do września tego roku.(PAP)

autor: Edyta Roś