Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249 830 912,03 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,01 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło:
1) zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2019 w kwocie 206 798 620,21 zł przeznaczyć w całości do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy,
2) przeznaczyć ponadto do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych w kwocie 43 032 291,82 zł,
3) ustalić, że łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy akcjonariuszy wynosi 249 830 912,03 zł tj. po 3,01 zł na jedną akcję " - czytamy w komunikacie.
Akcjonariusze ustalili także dzień dywidendy na 5 czerwca 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2020 r.
W ubiegłym roku akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 254,81 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 3,07 zł na akcję.
Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.
(ISBnews)