Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 31,4 pkt.

Composite wyniósł w V 32,3 pkt., wobec 17,4 pkt. w IV. Szacowano 31,4 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze. (PAP Biznes)