83 proc. tegorocznych maturzystów przyznaje, że odczuwa bardzo poważny stres, a połowa nie jest w stanie się skoncentrować - odnotowano w analizie opracowanej przez uniwersytet regionu Marche na podstawie sondażu wśród ponad 10 tysięcy 19-latków.

45 proc. z nich deklaruje, że odczuwa "desperację", próbując się uczyć, a 52 proc. nie doświadcza żadnej radości na myśl o zakończeniu nauki w liceum czy technikum. 47 proc. przyznało się do wielkiego smutku z powodu niemożliwości zakończenia klasy maturalnej razem z kolegami.

Aż 95 proc. młodych Włochów czuje niepewność przed egzaminem dojrzałości, głównie z powodu uświadamianych sobie braków będących wynikiem zdalnego nauczania.

Zauważa się, że napięcie i zdenerwowanie skumulowały się w ciągu ostatnich trzech miesięcy przymusowego zamknięcia w domu w okresie kwarantanny we Włoszech i nauczania na odległość od początku marca.

Reklama

W wyniku tej nadzwyczajnej sytuacji, jak ostrzegli eksperci, włoscy maturzyści przystąpią w tym roku znacznie bardziej zestresowani do matury niż uczniowie w minionych latach.

Z powodu pandemii egzamin dojrzałości będzie miał całkowicie inną formę. Odstąpiono od dwóch egzaminów pisemnych na rzecz długiego egzaminu ustnego, obejmującego wszystkie przedmioty z naciskiem na kierunkowe. Trzeba będzie zreferować wyznaczony temat, dokonać analizy tekstu literackiego, odpowiedzieć na pytania komisji dotyczące pozostałych przedmiotów. Kolejna część ustnej matury to sprawdzenie znajomości konstytucji i kwestii dotyczących wychowania obywatelskiego. Na zakończenie maturzysta zreferuje swoje dodatkowe zajęcia, wykonywane w ramach ministerialnego programu szkoła-praca.

Końcowa ocena ma być podsumowaniem stopni z całego okresu nauki oraz ustnego egzaminu maturalnego.

"W przeciwieństwie do innych lat matura w tym roku wydaje się abiturientom bardziej skomplikowana" - zauważył psychoterapeuta Giuseppe Lavenia, komentując wynik sondażu. Podkreślił, że przekazywane w minionych miesiącach przez władze oświatowe sprzeczne informacje na temat matur przyczyniły się do wzrostu stresu, napięcia, niepokoju, niepewności i zagubienia. Jak dodał, sondaże wyraźnie wskazują na znacznie wyższy w tym roku poziom stresu wśród maturzystów, który znacznie przekracza normalne przedegzaminacyjne zdenerwowanie.W ocenie Lavenii będzie to miało konsekwencje dla stanu emocjonalnego młodzieży.

Szef uczniowskiego portalu Skuola.net Daniele Grassucci powiedział, że choć matura 2020 została uproszczona z powodu pandemii, maturzyści przystąpią do niej w wyjątkowo złym stanie psychofizycznym. Jedna czwarta uskarża się nawet na duszność i problemy z sercem.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)