Polski rynek paliw płynnych jest coraz bardziej uzależniony od paliwa do silników wysokoprężnych. Potwierdzają to najnowsze prognozy Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), która szacuje wzrost konsumpcji oleju napędowego w latach 2009-2015 na poziomie 2-6 procent rocznie. Według danych organizacji konsumpcja diesla będzie rosła odpowiednio o 2 proc. w 2009 r., 3 proc. w 2010 r., 5 proc. w 2011 r., 6 proc. w 2012 r., 3 proc. w 2013 r., 2 proc. w 2014 r. i tyle samo w 2015 r. Dla porównania, zgodnie z prognozami POPiHN-u, w latach 2009-2015 konsumpcja benzyny będzie rosła o ok. 1 proc. rocznie, natomiast popyt na autogaz w latach 2009-2010 nie zmieni się, w okresie 2011-2012 wzrośnie po 1 proc. rocznie, a w kolejnych trzech latach uzyska rokrocznie jednoprocentowy spadek.

Trend wzrostowy

Zdaniem POPiHN-u konsumpcja paliw płynnych w tym roku wzrośnie ogółem o ok. 1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z raportu organizacji podsumowującego rynek paliw w 2008 roku wynika, że sytuacja na rynku paliw w ubiegłym roku była stabilna, a zużycie oleju napędowego utrzymało trend wzrostowy i przekroczyło o 4 proc. poziom z 2007 r. (wzrost o 560 tys. m sześc.).

- Program 10+ od samego początku stawiał na produkty, które długofalowo będą cieszyły się największym popytem oraz wygenerują najwyższe marże - podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

Produkowany w gdańskiej rafinerii diesel od lat spełnia surowe kryteria Unii Europejskiej, obowiązujące w Polsce od początku tego roku, które dotyczą minimalnej zawartości siarki, tj. do 0,001 proc.

Udział w rynku

Udział koncernu Lotos w krajowym rynku paliw po dwunastu miesiącach 2008 r. osiągnął poziom 25,4 proc. i był wyższy o 1,4 proc. w porównaniu z 2007 rokiem. Poprzez spółkę zależną Lotos Norge koncern obecny jest również na norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze. W ramach realizowanego Programu 10+ rafineria Grupy Lotos w Gdańsku zwiększy w 2010 r. zdolności przerobowe surowca do 10,5 mln ton rocznie. Dodatkowo, zgodnie z założeniami strategii, do 2012 r. spółka planuje osiągnąć wzrost udziału w krajowym rynku paliw do 30 proc.

ANDRZEJ STANISZEWSKI

gp@ifor.pl