Wcześniej resort podał, że zorganizuje w kwietniu 4 przetargi bonów skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 4,6-6,5 mld zł. Oferta na przetargu 9 kwietnia miała dotyczyć papierów 28- oraz 52-tygodniowych łącznie za 1,8-2,5 mld zł. Kolejne przetargi, za każdym razem na papier 52-tyg., mają być zorganizowane w dniach 20 i 27 kwietnia (oferta po 1,0-1,5 mld zł).

Na ostatnim przetargu, 6 kwietnia resort sprzedał bony 52-tygodniowe o wartości 1.077,4 mln zł wobec oferty wynoszącej 800-1.000 mln zł.

Popyt wyniósł 2.832,5 mln zł, średnia rentowność wyniosła 4,836%, a cena minimalna 9.531,23 zł.