Ekonomiści są zgodni: na rynku jest coraz mniej czynników, które dotąd osłabiały naszą walutę. Wczoraj do umocnienia się złotego wobec światowych walut przyczyniła się decyzja rządu o przystąpieniu do programu kredytowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz nadwyżka na rachunku obrotów bieżących. – Do tej pory zakładaliśmy, że w drugiej połowie roku kurs euro ustabilizuje się wokół 4,40 zł. Ale po wczorajszej informacji o kredycie z MFW jest znacznie więcej szans na mocniejszą polską walutę – mówi Piotr Kalisz, główny ekonomista banku Citi Handlowy.

Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, zwraca uwagę na sygnały, jakie docierają do Polski z zagranicy. – Pożyczka z MFW na poprawę płynności finansowej czy możliwość brania pod zastaw przez Europejski Bank Central- ny obligacji denominowanych w walutach narodowych stawia złotego na dobrej pozycji w oczach inwestorów – podkreśla Jankowiak.

Więcej w "Rzeczpospolitej".