"Bioton zawarł z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma umowę o wspólnym przedsięwzięciu, zgodnie z którą Bioton i Polpharma podejmą współpracę na rzecz rozwoju nowych produktów biotechnologicznych nie będących obecnie w portfelu produktowym żadnej ze spółek" - podano w komunikacie.

Na podstawie tej Bioton i Polpharma zamierzają rozwijać współpracę w zakresie tych projektów poprzez wzajemne udostępnienie know-how w ramach specjalnie powołanej do tego spółki celowej. Dystrybucja opracowanych w wyniku współpracy Bioton i Polpharmy produktów będzie oparta o istniejące relacje handlowe z partnerami spółek lub w oparciu o własne struktury sprzedażowe.

Drugą umowę - licencyjną i dystrybucyjną - ze spółką zależną Polpharmy, Genefar B.V. podpisała spółka z grupy Bioton - BioPartners GmbH z siedzibą w Szwajcarii.

"Na podstawie Umowy II Biopartners udzielił Genefar wyłącznego prawa na sprzedaż i dystrybucję w krajach Unii Europejskiej, Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji, Rosji i pozostałych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Japonii, produktu o nazwie handlowej 'Ravanex' wytwarzanego z substancji o międzynarodowej nazwie 'ribavirin', stosowanego w leczeniu wielu rodzajów chorób wirusowych, w tym w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C" - czytamy w komunikacie.

Trzecia umowa dotyczy udziału spółki Medana Pharma, podmiotu z grupy kapitałowej Polpharma, w planowanym podwyższeniu kapitału Biotonu. "Bioton podpisał umowę z Medana, podmiotem z grupy kapitałowej Polpharma określającą warunki inwestycji przez Medana kwoty 15.000.000 (piętnastu milionów) złotych w zamian za 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) nowych akcji Bioton" - czytamy dalej.

Wcześniej Bioton zawarł kilka umów ze spółkami należącymi do Ryszarda Krauze, na mocy których obejmą one 275 mln akcji z nowej emisji o łącznej wartości 55 mln zł. Spółka informowała również o otrzymaniu oświadczeń od trzech podmiotów zagranicznych o zobowiązaniu do objęcia nowych akcji za kwotę 9-10 mln USD. Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa Bioton miała 36,47 mln zł straty wobec 28,13 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 294,87 mln zł wobec 270,94 mln zł.