Jeszcze w kwietniu resort rozpocznie serię licytacji spółek Skarbu Państwa, które będą sprzedawane na aukcjach. Pierwszą z nich ma być KolTram, kontrolowany przez Towarzystwo Finansowe Silesia (fundusz będący własnością Skarbu Państwa). KolTram specjalizuje się w produkcji nawierzchni kolejowej i tramwajowej. Aukcja odbędzie się w najbliższy czwartek w gmachu resortu skarbu.

Resort skarbu przygotował listę około 70 spółek, które mają być prywatyzowane w drodze aukcji. Na liście znalazły się m.in. przedsiębiorstwa państwowe z branży transportowej, elektrotechnicznej oraz turystycznej.

Taki sposób prywatyzacji przewiduje uchwalona pod koniec listopada ub.r. przez Sejm nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Nowelizacja ma zapewnić ministrowi skarbu instrumenty - m.in. aukcje - pozwalające na prowadzenie skuteczniejszej polityki prywatyzacyjnej.

Ustawa ta przed nowelizacją umożliwiała MSP sprzedaż na aukcji 10 proc. udziałów przedsiębiorstwa. Obecne przepisy pozwalają wystawić na aukcji wszystkie należące do Skarbu Państwa udziały spółki.

Z aukcji mają być wyłączone strategiczne spółki Skarbu Państwa, na przykład z sektora energetycznego.