Zarząd zaproponował też na czwartkowym spotkaniu ze związkowcami zwiększenie z 3 proc. do 5 proc. odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny. Zadeklarował, że rozważy wprowadzenie dla wszystkich pracowników KGHM dodatkowego pakietu medycznego. "Działacze związkowi mimo przedstawionych propozycji odmówili podpisania porozumienia" - napisano w komunikacie.

Związkowcy domagali się dla każdego pracownika wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 5 tys. zł. KGHM zatrudnia około 18 tysięcy osób. Szacowany koszt wypłaty jednorazowej premii w wysokości 2 tys. zł wyniósłby dla KGHM około 36 mln zł.