W marcu tylko nieco ponad 5 proc. Polaków uważało, że sytuacja gospodarcza kraju w najbliższych 12 miesiącach się poprawi. Przeciwnego zdania było blisko 60 proc. respondentów. A ponad 15 proc. z nich przewidywało, iż pogorszenie będzie znaczne. Stabilną sytuację gospodarczą prognozował zaledwie co czwarty Polak - informuje gazeta.

Jeszcze gorzej w opinii badanych będzie w kolejnych 12 miesiącach wyglądał nasz rynek pracy. Spadek bezrobocia przewiduje tylko niespełna 2 proc. respondentów, podczas gdy jego wzrost - aż 85 proc., w tym co trzeci z nich twierdzi, że wzrost bezrobocia będzie zdecydowany.

Więcej w "Rzeczpospolitej".