1 mln 758 tys. bezrobotnych było zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca 2009 r. Stopa bezrobocia wyniosła w marcu 11,2 proc., czyli o 0,3 proc. więcej niż w lutym. To są informacje upowszechniane przez ministerstwo pracy - odnotowuje gazeta.

Według "Trybuny", resort zapewniał, że w kwietniu zauważymy ożywienie, bo zaczęły się już prace sezonowe i subsydiowane z Funduszu Pracy. Ożywienia nie widać, za to ze wszystkich stron płyną złe wiadomości: o redukcji zatrudnienia, o zamrażaniu płac, o niepłaceniu wynagrodzeń i lekceważeniu praw pracowniczych.

Więcej w "Trybunie".