Według scenariusza makroekonomicznego nakreślonego w raporcie Deutsche Bank Research między 2010 a 2020 rokiem dług publiczny krajów rozwiniętych wzrośnie ze średnio 102 proc. PKB do 133 proc. PKB.

Wśród najwyżej rozwiniętych krajów największą uwagę zwracają Grecja, Stany Zjednoczone, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia i Francja – we wszystkich wymienionych państwach stosunek długu publicznego do PKB będzie w 2020 roku przekraczał 100 proc.

Na pochwałę zasługują natomiast Australia, Dania, Szwecja i Belgia – to jedyne kraje rozwinięte, w których wielkość długu publicznego w stosunku do PKB spadnie do 2020 roku.

W przeciwieństwie do gospodarek rozwiniętych, w krajach rynków wschodzących będzie dominował rozsądek fiskalny. W najbliższej dekadzie w krajach rynków wschodzących nastąpi spadek wysokości długu publicznego z średnio 46 proc. PKB w 2010 roku do 35 proc. w 2020 roku.

Jedynymi krajami, które wyłamią się z tego pozytywnego scenariusza będą według analityków DB Research Rumunia, Czechy, Turcja, Węgry i Polska, w których dług publiczny znacznie wzrośnie.

Dług publiczny do 2020 roku / Forsal.pl
Prognoza zmian długu publicznego w krajach rynków wschodzących / Forsal.pl
Prognoza zmian długu publicznego w krajach rozwiniętych / Forsal.pl