Licząc po wtorkowym średnim kursie NBP, polski budżet wzbogaci się o prawie 6,2 mld zł dzięki sprzedaży energetycznego giganta.

Jutro o godzinie 11:00 na konferencji w Katowicach minister Aleksander Grad ogłosi maksymalną cenę za akcję Tauronu dla inwestorów indywidualnych.

Na 22 czerwca jest przewidziana publikacja ceny emisyjnej, a także ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym. Debiut Tauronu na giełdzie najprawdopodobniej nastąpi 30 czerwca.

Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki zostanie obniżony z 87,5 proc. do około 34 proc., jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów. Statut spółki ogranicza prawa głosu akcjonariuszy – innych niż Skarb Państwa – dysponujących ponad 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

>>> Zobacz prospekt emisyjny Tauronu

1,5 mld euro - o tyle wzbogaci się polski budżet dzięki IPO Tauronu / Inne