Według danych komisji drugie miejsce zajął Marek Wojnarowski (PO) - 10,11 proc., trzecie Piotr Cybulski (PiS) - 9,08 proc., a kolejne miejsca zajęli Mirosław Gojdź (KW Stowarzyszanie Na Rzecz Rozwoju Lubina - Teraz Lubin) - 4,07 proc., Józef Wawrzyniak (SLD) - 2,93 proc., Mariola Kosenko (KWW Marcin Owczarek Lubin Naszą Przyszłością) - 1,41 proc.

Raczyński będzie pełnił funkcję prezydenta Lubina już po raz czwarty. W zakończonych właśnie wyborach zdobył 19 344 głosy.

Frekwencja wyniosła 43,64 proc.