„To może być jeszcze w I półroczu tego roku. Czy będzie to emisja o podobnej wartości- czas pokaże. Może to być wielkość podobna, ale i mniejsza"- powiedział Mironczuk dziennikarzom.

Prezes nie wykluczył, że druga emisja może być skierowana do wybranych inwestorów i przeprowadzona w ramach product placement. Podkreślił, że papierami BGK są również zainteresowani inwestorzy zagraniczni.

„Formuła całego programu jest elastyczna. To może być zarówno product placement, jak i taka formuła emisji, jaką przeprowadziliśmy wczoraj. Zmieniła się ustawa o BGK i nasze obligacje mogą być atrakcyjne dla wielu inwestorów"- powiedział Mironczuk. Prezes podkreślił, że pierwsza transza obligacji wartość 2 mld zł została bardzo dobrze przyjęta przez inwestorów instytucjonalnych, którzy zgłosili popyt na papiery wartość 2,6 mld zł.

W plasacji papierów uczestniczyli inwestorzy zagraniczni, którzy nabyli łącznie ok. 7 proc. całego wolumenu. „Popyt był o 30% wyższy niż to, co zaoferowaliśmy i był zdominowany przez TFI oraz OFE. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej emisji, rynek także ocenił ją wysoko"- zaznaczył prezes.

Bank wyemitował obligacje dwu- i czteroletnie obligacje o wartości po 1 mld zł. Marże ponad stawke WIBOR 6M wyniosły odpowiednio 38 pb i 64 pb. Mironczuk poinformował, że środki pozyskane z emisji bank przeznaczy na bieżącą działalność banku.

„Jeżeli będzie taka potrzeba, to trzecia emisja również będzie w tym roku" - dodał. Pod koniec stycznia BGK poinformował, że ustanowił program emisji papierów dłużnych o wartości 5 mld zł. Podpisana z organizatorem umowa programowa ma charakter parasolowy, dający możliwość emitowania zarówno obligacji, jak i certyfikatów depozytowych.