Dragados wygrał przetarg na budowę drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski, w ramach zadania 4 na odcinku od węzła "Lubartów" (bez węzła) do węzła "Witosa". Za wykonanie tego odcinka zaproponował 629,07 mln zł brutto.

Hiszpańska spółka złożyła również najkorzystniejszą ofertę na zadanie nr 3: odcinek węzeł "Dąbrowica" - węzeł "Lubartów" (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19: węzeł "Lubartów"- granica administracyjna miasta Lublina". Wartość oferty złożonej w tym postępowaniu to 474,8 mln zł brutto.

Początkowo oferta Dragadosa w tym postępowaniu była odrzucona, a jako najkorzystniejsza była wybrana oferta konsorcjum FCC Construccion i Erbudu za 490,62 mln zł brutto. Jednak w wyniku odwołania do KIO unieważniono czynność odrzucenia oferty złożonej przez Dragados, unieważniono wybór jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum FCC Construccion i Erbud. Zamawiający poprawił ofertę Dragados, ponownie ocenił oferty i wybrał ofertę Dragados jako najkorzystniejszą.