Pegas

Czeski producent włóknin Pegas Nonwovens miał miała 5,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2011 roku wobec 8,22 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Cersanit

W raporcie z 24 listopada analitycy Citigroup podtrzymali rekomendację „neutralnie” dla walorów producenta i dystrybutora wyrobów wykorzystywanych do wykańczania i wyposażenia łazienek Cersanit.>>>>

TU Europa

W raporcie 24 listopada analitycy Citigroup po raz pierwszy wydali rekomendację dla walorów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa (TUEUROPA). Ich pierwsze zalecenie brzmi „kupuj”. >>>>

Getin

Raportem z 24 listopada analitycy Citigroup rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla walorów spółki Getin Holding od zalecenia „neutralnie”. >>>>

Asbis

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asbis, zwołane na 21 grudnia, ma zatwierdzić plan skupu akcji własnych, wynika z projektów uchwał. Na buy-back spółka będzie mogła wydać do 0,5 mln USD. "Maksymalna kwota pieniężna możliwa do wykorzystania do realizacji programu: 500.000 USD" - czytamy w uchwale ustalającej warunki skupu akcji. Asbis będzie mógl kupić do 1 mln swoich akcji (zarejestrowanych jest 55,5 mln). Będą one mogły pozostać w posiadaniu spółki maksymalnie przez 2 lata od nabycia. Widełki cenowe w których Asbis będzie mógł kupować akcje to 1,2-2,5 zł. W czwartek, ok. godz. 11:00 kurs wynosił 1,20 zł po wzroście o 1,7%.
Skup ma być przeprowadzony w ciągu 12 miesięcy od podjęcia uchwały.

KOV

Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV) otrzymał zgodę na o przedłużenie okresu poszukiwawczego dla Bloku 9 w Syrii o 11 miesięcy, począwszy od 28 listopada 2011 r., tj. do 27 października 2012 r., podała spółka w komunikacie. "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2011 z dnia 17 października 2011 r. dotyczącego zawieszenia bieżących operacji w Syrii i informującego o odrzuceniu wniosku o wydłużenie pierwszego okresu poszukiwawczego przewidzianego warunkami umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku 9, Kierownictwo Kulczyk Oil Ventures Inc. zawiadamia, że zostało poinformowane przez syryjską General Petroleum Corporation o przedłużeniu tego okresu poszukiwawczego o 11 miesięcy począwszy od 28 listopada 2011 r., tj. do 27 października 2012 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa Nokaut.pl

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny porównywarki cen Grupy Nokaut.pl, w związku z ofertą publiczną akcji serii Ai C, podał urząd w komunikacie. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez Grupę Nokaut SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C" - czytamy w komunikacie.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK, podano także. Grupa Nokaut jednym z liderów polskiego Internetu. Według spółki największym sukcesem jest stworzenie porównywarki cen Nokaut.pl, którą każdego miesiąca odwiedza ponad 2,5 miliona użytkowników.

Polski Holding Rekrutacyjny

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. planuje emisję 5 000 obligacji po 1 000 PLN każda o łącznej wartości 5 mln PLN. Zostaną one wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Dzięki pozyskanym środkom, notowana na NewConnect Spółka mająca na celu konsolidację polskiej branży HR, nabędzie kolejne Spółki, rozbuduje dział finansowy oraz wesprze przepływy finansowe obecnych spółek portfelowych.

Gastel Żurawie

Spółka Gastel Żurawie (GASTELZUR) podniosła prognozę przychodów ze sprzedaży na 2011 r. do 115,0 mln zł z 105,1 mln zł, podała spółka w raporcie bieżącym.
„Korektę prognozy przychodów ze sprzedaży przygotowano na podstawie analizy zrealizowanych wartości wynikowych za okres styczeń – październik 2011 r. oraz wartości dla pozostałych miesięcy br. szacowanych na bazie budżetów poszczególnych działów operacyjnych zweryfikowanych poprzez uwzględnienie stopnia ich realizacji za pierwszych 10 miesięcy br." – czytamy w raporcie. W raporcie okresowym po wynikach trzech kwartałów, spółka Gastel Żurawie podtrzymała szacunki całorocznych wyników, zakładające przychody ze sprzedaży w wysokości 105,1 mln zł, zysk EBITDA w wysokości 30,7 mln zł i zysk netto w wysokości 8,7 mln zł.
Pod koniec października br. Gastel Żurawie podtrzymała, że realizacja prognozy wyników finansowych na 2011 rok pozostaje niezagrożona, jednocześnie spółka podkreślała wtedy, że rozważy podniesienie prognozy przychodów.

Bipromet

Bipromet podpisał ze spółką SC Termaexim Romania umowę na wykonanie kompletnego projektu, dostaw, robót demontażowych i montażowych oraz udział w uruchomieniu i testowaniu elektrofiltru. Wartość netto kontraktu to ponad 1,4 mln euro, czyli ok. 6,3 mln zł - podał Bipromet w komunikacie.

CSY

Notowana na rynku NewConnect spółka CSY planuje pozyskanie zagranicznego inwestora, grupy Azimuth z Francji. W zamian za akcje nowej emisji CSY, Azimuth przekaże spółce 100 proc. udziałów we francuskiej spółce Mecanique Deville, zajmującej się produkcją części mechanicznych - wynika z projektów uchwał na WZA spółki zwołane na 19 grudnia oraz informacji uzyskanych przez PAP od Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego, głównego akcjonariusza CSY.

Jak wynika z projektów uchwał, CSY zamierza wyemitować 21,6 mln akcji serii C, które zostaną w całości objęte w ramach subskrypcji prywatnej przez francuską grupę Azimuth, w zamian za akcje spółki Mecanique Deville. Obecnie kapitał zakładowy CSY dzieli się na 7,2 mln akcji, z czego 56,6 proc. udziałów stanowią akcję będące w posiadaniu notowanego na rynku regulowanym warszawskiej giełdy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego(PTI). Po ewentualnej emisji akcji serii C grupa Azimuth będzie posiadała 75 proc. udziałów notowanej na rynku NewConnect spółki

Mecanique Deville zajmuje się produkcją części mechanicznych w małych i średnich seriach na rynku francuskim. Do głównych wyrobów spółki należą: sworznie, wały, tłoki oraz wszelkiego rodzaju podzespoły mechaniczne i części pryzmatyczne.

W pierwszej połowie 2011 roku francuska spółka wypracowała 5,36 mln euro przychodów ze sprzedaży i 951 tys. euro zysku netto. W całym 2011 roku Mecanique Deville spodziewa się 9,8 mln euro przychodów ze sprzedaży i 1,37 mln euro zysku netto. W 2010 roku przy obrotach na poziomie 6,26 mln euro spółka wypracowała 147 tys. euro zysku netto.

CSY po trzech kwartałach tego roku uzyskało 9,54 mln zł przychodów ze sprzedaży, generując przy tym 433,2 tys. zł zysku operacyjnego i 18,4 tys. zł zysku netto.E-Kancelaria

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa, spółka specjalizująca się w windykacji i obrocie wierzytelnościami, prognozuje, że w 2012 roku jej zysk brutto wyniesie 5 mln zł, a w 2013 roku 6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd spółki szacuje, że w 2012 roku przychody ogółem (łącznie przychody z windykacji na zlecenie i z tytułu cesji wierzytelności) wyniosą 19,34 mln zł, natomiast w 2013 roku wzrosną do 23,2 mln zł.

KGHM

KGHM Polska Miedź ocenia, że mimo zawirowań na rynku metali jest duże prawdopodobieństwo, iż - tak jak wcześniej zapowiadała spółka - podwyższy prognozy na 2011 rok na początku grudnia, jeśli utrzymają się obecne warunki makroekonomiczne - wynika ze słów prezesa KGHM Herberta Wirtha.
"Jeśli parametry miałyby być przynajmniej 10 proc. różne od tych w dotychczasowych założeniach, to o tym poinformujemy. W tej chwili przyglądamy się zawirowaniom na rynkach metali, które są obecnie, patrzymy na rynek chiński i zobaczymy" - powiedział w czwartek w rozmowie z PAP Wirth.

"Mogę jednak powiedzieć, że jeśli utrzymają się te warunki makro, które są obecnie, to jest duże prawdopodobieństwo, że dokonamy korekty prognozy. Trzeba pamiętać, że słaby złoty rekompensuje nam spadki cen miedzi w dol." - dodał.

Zobacz też: Rekomendacje

Agrowill

Litewska spółka rolnicza AB Agrowill Group miała 3,45 mln LTL skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2011 roku wobec 4,76 mln LTL zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Westa Isic

Producent akumulatorów z Ukrainy, Westa Isic miał 1,99 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2011 roku wobec 3,16 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>