Spółka przeprowadziła ofertę prywatną o wartości 1 mln zł. "Na przełomie sierpnia i września akcje spółki serii C, stanowiące ok. 9% kapitału, były przedmiotem emisji prywatnej o wartości 1 mln zł. Środki pozyskane wówczas od inwestorów posłużą spółce do sfinansowania strategicznych projektów rozwojowych - uruchomienia narzędzi porównywania produktów ubezpieczeniowych i dalszego rozwoju programu partnerskiego ComperiaLead" - czytamy w komunikacie.

Do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzone będzie 124 tys. akcji Comperia.pl S.A. serii B i 121,4 tys. akcji serii C, o wartości nominalnej 10 groszy każda. Spółka podała, że w 2011 r. planuje osiągnięcie 1,15 mln zł zysku netto i 3,25 mln zł przychodów wobec odpowiednio 430 tys. zł zysku i 1,15 mln zł przychodów w 2010 r.

"Comperia jest dziś silną, rentowną organizacją, która dynamicznie się rozwija na bardzo perspektywicznym rynku. W ciągu 4 lat działalności potwierdziliśmy, że mamy pomysł na biznes i potrafimy rozwijać się również w trudnych warunkach ekonomicznych" - powiedział prezes Bartosz Michałek, cytowany w komunikacie.

Spółka deklaruje, że chce utrzymać aktualną dynamikę wzrostu przede wszystkim poprzez dalszy rozwój oferowanych obecnie usług, ale również dywersyfikację biznesu. W 2012 roku Comperia zaoferuje swoim użytkownikom możliwość porównywania produktów ubezpieczeniowych. Kolejnym strategicznym projektem ma być udostępnienie porównywarki produktów finansowych na urządzania mobilne.