Spółka podała, że po trzech kwartałach roku 2011 EBITDA Grupy IMS wzrosła o przeszło 700% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 i wyniosła 3,595 mln zł. Internet Media Services dostarcza usługi w Polsce oraz w takich krajach jak: Niemcy, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Włochy.

Do grona klientów IMS w Polsce czołowe sieci hipermarketów oraz ok. 100 galerii handlowych. Spółka ocenia, że jest liderem polskiego rynku w dziedzinie marketingu sensorycznego, a jednocześnie ma globalny potencjał rozwoju biznesu.