"Zgodnie z podjętą podczas NWZ uchwałą, akcjonariusze Baltona SA wyrazili zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki serii od A do E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne upoważniło także zarząd spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu debiut operatora sklepów wolnocłowych na główny parkiecie" - czytamy w komunikacie.

O tych planach spółka informowała już w połowie 2011 r. Jej prezes, Magda Grzybowska, jeszcze przed debiutem na rynku NewConnect w czerwcu 2011 r. mówiła, że Baltona zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy przenieść się na rynek główny warszawskiej giełdy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarządu, przeniesienie notowań z alternatywnego systemu obrotu powinno nastąpić w tym roku. W ramach przygotowań Baltona podpisała już umowę z Sirius Public Relations. Agencja poprowadzi działania komunikacyjne związane z planowanym debiutem spółki na warszawskim parkiecie.

"W najbliższym czasie zarząd Baltona dokona wyboru pozostałych doradców, we współpracy z którymi opracuje harmonogram procesu i prospekt emisyjny. Jednocześnie walne zgromadzenie uchwaliło plan skupu 500.000 akcji własnych, który potrwa do 1 stycznia 2015 roku" - podsumowano w komunikacie.

W 2010 r. spółka miała 155,6 mln zł przychodów i 5,4 mln zł zysku EBITDA, a prognoza na rok 2011 zakłada odpowiednio 175 mln zl przychodów i 14 mln zł EBITDA. Oznacza to, że w 2015 r. Baltona chce zbliżyć się do 0,5-mld przychodów.