EBC poinformował w poniedziałek, że do piątku obligacji takich nie nabywano, podobnie jak w ciągu poprzedniego tygodnia.

Celem podejmowanych okazjonalnie przez EBC zakupów obligacji państwowych było obniżenie oprocentowania kredytów zaciąganych przez silnie zadłużone kraje w rodzaju Włoch czy Hiszpanii.

>>> Czytaj też: Merkel: Ryzyko związane z bankructwem Grecji jest nie do przewidzenia

Podobny efekt miało przynieść stosowanie przez EBC innego narzędzia stymulacji rynku finansowego, jakim jest udzielanie bankom komercyjnym nisko oprocentowanych pożyczek. Niektóre z banków przeznaczały te pieniądze na zakup państwowych obligacji, ułatwiając zainteresowanym rządom dostęp do kredytów.