"Zarząd Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż zamierza zaproponować akcjonariuszom banku zatrzymanie całego zysku za rok obrotowy 2011 w banku. W przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie banku uchwały zgodnej z rekomendacją banku, o której mowa powyżej, bank nie wypłaci dywidendy z zysku za rok 2011" - głosi komunikat.

Rok temu bank także nie wypłacał dywidendy. Zysk netto BOŚ Banku spadł w 2011 r. do 62,42 mln zł tj. o 1,2% w skali roku.