Agencja ratingowa Moody's przyznała polskim obligacjom denominowanym we franku szwajcarskim, wyemitowanym we wtorek, rating A2 z perspektywą stabilną.

Ministerstwo Finansów wyemitowało we wtorek obligacje we franku szwajcarskim: zmiennokuponowe 3-letnie za 375 mln CHF i stałokuponowe 6-letnie za 450 mln CHF.

"Moody's rozważy potencjalne podniesienie długoterminowego ratingu Polski, jeżeli Polska poprawi finanse do tego stopnia, że strukturalny deficyt budżetowy zostanie wyeliminowany, a wskaźniki zadłużenia odnotują zrównoważony spadek, co w konsekwencji doprowadzi do znacznego poprawienia bilansu kraju" - napisano w komunikacie.

"Presja na poprawę ratingu może również wynikać ze zmniejszenia podatności na czynniki zewnętrzne poprzez stałe zmniejszanie deficytu na rachunku bieżącym i przez wzmocnienie zewnętrznego finansowania kraju w średnim okresie" - dodano.

"Zarówno rating A2 dla obligacji rządowych oraz rating Prime-1 dla zadłużenia krótkoterminowego mogą znaleźć się pod presją na obniżkę, jeżeli nastąpi wyraźne obsunięcie fiskalne, które mogłoby zagrozić celom konsolidacji i które prowadziłoby do dalszego pogorszenia dynamiki długu (...) Ponadto, Moody's może również negatywnie ocenić zaniechania we wdrażaniu ogłoszonej niedawno reformy, mającej na celu poprawienie konkurencyjności i potencjału wzrostu" - napisano.

Reklama

W marcu Moody's przyznał rating Prime-1 dla polskiego zadłużenia krótkoterminowego

"Mimo iż PKB per capita w Polsce jest niższy niż w innych krajach Europy Centralnej, gospodarka jest stosunkowo duża, a wzrost stabilny, co zapewniło w znaczącym stopniu stabilizację, mimo globalnego kryzysu finansowego (...). Moody's oczekuje, że polski wzrost PKB pozostanie pozytywny, mimo że ryzyko recesji w największych zachodnioeuropejskich gospodarkach wzrasta. Konsolidacja fiskalna pozostaje kluczowym tematem na lata 2012-2013" - napisano w komunikacie.

"Kształtowanie polityki makroekonomicznej przyczyniło się do zmniejszenia wahań wzrostu PKB w ciągu ostatniej dekady, jednak teraz gospodarka stoi przed poważnymi wyzwaniami, jako że strefa euro wchodzi w decydującą fazę trwającego kryzysu" - dodano.