Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.

Zamet Industry

Zamet Industry na dywidendę chce przeznaczyć łącznie 22,15 mln zł, co oznacza wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję - wynika z projektów uchwał na WZ zwołane na 11 czerwca. Na dywidendę ma trafić cały zysk za 2011 r. w wysokości 17,23 mln zł i 4,92 mln zł z zysku za 2009 r. Proponowany dzień dywidendy to 29 czerwca, a dzień wypłaty 13 lipca. Przy obecnym kursie (1,95 zł) stopa dywidendy wyniosłaby 11,8 proc.

Kopex

Spółka Kopex, producent sprzętu górniczego, miał 36,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 27,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Arctic Paper

Spółka Arctic Paper miała 9,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 8,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Echo

Spółka deweloperska Echo Investment miała 30,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 55,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Farmacol

Dystrybutor farmaceutyków Farmacol miał 26,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 18,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

IMC

Producent spożywczy działający na Ukrainie, Industrial Milk Corporation (IMC) miał 0,16 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 0,11 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Famur

Producent maszyn górniczych Famur miał 52,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 29,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rovese

Producent ceramiki sanitarnej Rovese miał 28,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 6,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Kernel

Producent spożywczy działający na Ukrainie Kernel Holding miał 37,19 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2011/2012 (1 stycznia - 31 marca 2012 r.) wobec 77,86 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Po wynikach za 9 miesięcy roku obrotowego 2011/2012, producent spożywczy działający na Ukrainie Kernel Holding obniżył prognozę zysku netto do 215 mln USD z 255 mln USD oraz prognozę zysku EBITDA - do 330 mln USD z 370 mln USD, natomiast podtrzymał plany dotyczące przychodów na poziomie 2.300 mln USD, podała spółka w komunikacie. "Kernel koryguje prognozy na rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2012: Przychody pozostają na poziomie 2.300 mln USD, zysk EBITDA zmniejszy się z 370 mln USD do 330 mln USD, a zysk netto zmaleje z 255 mln USD do 215 mln USD" - głosi komunikat.

Gino Rossi

Spółka Gino Rossi miała 23 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 0,30 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

PEP

Spółka Polish Energy Partners (PEP) miała 25,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 14,10 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Integer.pl

Spółka Integer.pl miała 6,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

City Interactive

Spółka City Interactive, działająca w branży gier komputerowych, miała 2,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Comarch

Spółka informatyczna Comarch miała 5,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

CD Projekt Red

Spółka CD Projekt Red, producent i dystrybutor gier komputerowych, miała 0,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

PBG

Spółka budowlana PBG miała 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Prezes spółki budowlanej PBG Jerzy Wiśniewski zawarł ze swoją firmą umowę pożyczki w kwocie 50 mln zł, podała spółka w komunikacie. Zwrot pożyczki ma nastąpić do końca roku. "W dniu 15 maja 2012 roku w imieniu spółki PBG SA przewodniczący rady nadzorczej pan Maciej Bednarkiewicz zawarł z prezesem zarządu spółki, panem Jerzym Wiśniewskim, umowę pożyczki, na którą rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę podczas posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2012 roku" – czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową, Wiśniewski udzieli spółce pożyczkę w kwocie 50 mln zł, z czego 36 mln zł zostało przekazane dotychczas spółce, natomiast pozostała kwota pożyczki w wysokości 14 mln zł zostanie wypłacona w terminie do dnia 15 czerwca 2012 roku. "Spółka zobowiązała się dokonać zwrotu pożyczki wraz z odsetkami do dnia 31 grudnia 2012 roku" - czytamy dalej. We wtorek grupa budowlana PBG zawarła z bankami finansującymi umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań. Uruchomienie finansowania pomostowego, do planowanej na czerwiec emisji obligacji, planowane jest do 25 maja 2012 r. Pozyskane środki w ramach finansowania pomostowego zostaną przeznaczone na działalność operacyjną Grupy PBG i pozwolą uregulować znaczącą część zobowiązań wobec podwykonawców i dostawców.

Firma budowlana PBG "siada do rozmów" z Obrascon Huarte Lain Construccion International (OHL) na temat sprzedaży przez PBG akcji spółki Hydrobudowa Polska, poinformował prezes i główny akcjonariusz PBG Jerzy Wiśniewski. "Potwierdzam, że siadamy do rozmów z OHL. Będziemy rozmawiać o Hydrobudowie" - powiedział Wiśniewski podczas konferencji prasowej. Rozmowy na ten temat zostały zawieszone w maju ub. roku ze względu na spadek wyceny rynkowej Hydrobudowy. Wiceprezes Przemysław Szkudlarczyk powiedział, że jeśli dojdzie do zbycia Hydrobudowy, istotnie zmniejszyłoby się zadłużenie Grupy PBG. Obecnie dług netto wynosi 2,1 mld zł, a wskaźnik dług netto do EBITDA to 6,75x. Szkudlarczyk nie wykluczył, że wskaźnik ten może jeszcze przejściowo wzrosnąć do połowy roku. "Potem będziemy schodzić z wartością wskaźnika" - podkreślił.

Grupa ADV

Grupa ADV miała 0,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Comp

Spółka informatyczna Comp miała 2,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Spółka informatyczna Comp spodziewa się, że jeszcze w tym roku pozyska i zrealizuje duży kontrakt w segmencie integracji softwarowo-sprzętowej, wynika z wypowiedzi prezesa Jacka Papaja. "Widzimy dobry rynek dla rozwiązań w zakresie integracji software'owo-sprzętowej, poparte aktualnym backlogiem oraz kilkudziesięcioma planowanymi projektami. Spodziewamy się dużego kontraktu w tej dziedzinie, który pozyskamy i zrealizujemy jeszcze w 2012 roku" - powiedział prezes Jacek Papaj, cytowany w komunikacie. Papaj poinformował, że wyniki z I kwartału są zgodne z założeniami.

Spółka informatyczna Comp jest zainteresowana kolejnymi akwizycjami, wynika z wypowiedzi przedstawicieli firmy. Comp deklaruje zainteresowanie podmiotami, które działają "na styku retailu i rozwiązań sprzętowych". "Co do kolejnych akwizycji, to interesują nas firmy działające na styku retailu i rozwiązań sprzętowych" - powiedział prezes Jacek Papaj, cytowany w komunikacie.

Hawe

Spółka Hawe miała 7,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 10,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Grupa Hawe zanotowała w I kwartale wyniki lepsze niż założone w budżecie, wynika z wypowiedzi prezesa Jerzego Karneya. Pomimo to spółka tylko podtrzymała prognozę na cały 2012 r. "Wyniki za I kwartał 2012 roku w segmencie usług telekomunikacyjnych są bardzo dobre i przekraczają nasze założenia budżetowe o ponad 40%. Mając na uwadze wynik segmentu telekomunikacyjnego oraz całej Grupy, możemy stwierdzić, iż skutecznie realizujemy nasz plan i podtrzymujemy prognozę wyników finansowych na 2012 rok" – powiedział Karney, cytowany w komunikacie.

ATM

Spółka ATM miała 4,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 7,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>Wasko

Spółka Wasko z branży IT miała 0,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 3,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Boryszew

Spółka chemiczna Boryszew miała 25,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 18,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Point Group

Platforma Mediowa Point Group (PMPG), wydawca m.in. tygodnika "Wprost", miała 0,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Platforma Mediowa Point Group (PMPG) - wydawca m.in. tygodnika "Wprost" - deklaruje, że odnotowany w I kw. br. spadek przychodów był efektem wygaszania projektów o niższej rentowności, a także gorszej koniunktury na rynku reklamy. Równocześnie spółka podkreśla, że inwestuje w nowe projekty. "Niższe niż w analogicznym okresie 2011 r. przychody są wynikiem zarówno ograniczenia działalności o niskiej rentowności, jak i niekorzystnej koniunktury na rynku reklamowym, w szczególności na rynku reklamy prasowej" - czytamy w komunikacie spółki. PMPG deklaruje, że poprzez sukcesywne ograniczanie linii biznesowych o niskiej rentowności obniżyła poziom kosztów własnych sprzedaży. Kwotowo spadek ten okazał się jednak mniejszy niż spadek przychodów, czego rezultatem jest niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wynik na pozycji zysk brutto ze sprzedaży. Wyższa jednak była marża brutto ze sprzedaży, która wyniosła 50,3% wobec 48,4% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Hydrobudowa Polska

Spółka budowlana Hydrobudowa Polska miała 25,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Rafako

Fabryka Kotłów Rafako miała 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 9,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Vistula

Spółka odzieżowa Vistula Group miała 2,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Vistula Group zamierza w tym roku otworzyć ok. 16 salonów i stoisk firmowych o łącznej powierzchni 1.500 m.kw. i dokonać inwestycji odtworzeniowych w segmencie odzieżowym i jubilerskim. Łączna wartość tych inwestycji sięgnie ok. 6 mln zł, poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. „W planie budżetowym grupy kapitałowej na 2012 r. ujęte zostały inwestycje w ok. 16 kolejnych salonów i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1 500 m2 na kwotę około 6 mln zł" - podała spółka.

Polnord

Spółka deweloperska Polnord miała 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 15,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

DM IDMSA

Dom Maklerski IDMSA miał 16,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 17,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Bioton

Spółka biotechnologiczna Bioton miała 53,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2012 roku wobec 15,30 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Emperia

Spółka handlowa Emperia Holding miała 27,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Robyg

Spółka deweloperska Robyg miała 7,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Firma deweloperska Robyg zamierza przeznaczyć do 50 mln zł na zakupy nowych gruntów w Warszawie w bieżącym roku, zapowiedział prezes spółki Zbigniew Wojciech Okoński. "Prowadzimy rozmowy w sprawie działek na Wilanowie, Pradze, Żoliborzu, czy Bielanach. Ceny są już dość rozsądne. Oceniam, że możemy przeznaczyć na ten cel 30-50 mln zł. Transakcje moglibyśmy finansować dzięki bankom, ale również nie wykluczam emisji obligacji" - powiedział Okoński podczas konferencji prasowej. W I kw. 2012 Robyg podpisał umowę nabycia 51% udziałów w Fort Property, która kupiła nieruchomość na warszawskim Bemowie. Firma obecnie posiada 100% udziałów.

Avia

Litewska spółka Avia Solutions Group AB miała 3,94 mln LTL skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 3,31 mln LTL zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Barlinek

Spółka Barlinek - producent deski podłogowej - miała 12,16 mln zł skonsolidowanej straty netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 9,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

NFI Midas

NFI Midas miał 28,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 3,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

MNI

Spółka holdingowa MNI miała 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Colian

Spółka Colian, producent słodyczy i napojów, miała 3,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 9,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

ATM Grupa

ATM Grupa, producent programów TV i filmów, miała 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Petrolinvest

Spółka wydobywcza Petrolinvest miała 24,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 22,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Amica

Spółka Amica, producent sprzętu AGD, miała 12,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>Bomi

Spółka handlowa Bomi miała 21,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

ABM Solid

Spółka budowlana ABM Solid miała 25,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 9,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Sfinks

Spółka restauracyjna Sfinka Polska miała 4,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 3,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Dębica

Firma Oponiarska Dębica miała 38,28 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 19,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Konsorcjum Stali

Spółka Konsorcjum Stali miała 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 10,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Integer.pl

Grupa Integer.pl planuje przeznaczyć do końca 2012 roku na rozwój usługi Paczkomaty InPost od 40 do 80 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej spółka informowała, że cały projekt, którego realizacja ma zająć ok. 5 lat, jest wyceniany na 350 mln euro. "Udział usług niestandardowych (w tym elektronicznych) będzie stanowić co najmniej 30% w przychodach Grupy Integer.pl w najbliższych latach. Dzięki strategicznym inwestycjom - realizowanym na międzynarodowych rynkach - przychody Grupy Integer.pl z projektów zagranicznych osiągną w ciągu kilku najbliższych lat poziom 20-40 mln euro rocznie" - czytamy w komunikacie.

Integer.pl zaczyna wprowadzać na polski i europejski rynek automatyczne terminale pocztowe, zastępujące w pełni punkty pocztowe, co będzie miało wpływ na wyniki w kolejnych kwartałach roku, poinformowała grupa. Spółka zainwestowała 5 mln zł w prototyp takiego urządzenia. "Na wyniki finansowe Grupy Integer.pl w kolejnych kwartałach 2012 wpłynie wdrożenie na polski i europejski rynek automatycznych terminali pocztowych, zastępujących w pełni punkty pocztowe. Grupa Integer.pl zainwestowała już 5 mln zł w przygotowanie prototypu. Spółka szacuje, że cena rynkowa urządzeń - w sprzedaży dla zewnętrznych partnerów - oscylować będzie w granicach 150-200 tys. zł za jedną maszynę" - czytamy w komunikacie.

Amica

ZWZ producenta sprzętu AGD, Amica, w dniu 1 czerwca, ma decydować o zwiększeniu programu emisji obligacji do 150 mln zł ze 100 mln zł dotychczas, wynika z projektów uchwał. „Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w żadnym dniu trwania Programu nie przekroczy kwoty 150.000.000 PLN (…) Okres obowiązywania Programu zostanie określony przez Zarząd Spółki jednakże nie przekroczy 15 (piętnastu) lat" – czytamy w projektach uchwał.
Propozycja zwiększenia warunków brzegowych programu emisji obligacji (w zakresie wartości/wysokości emisji, jak i okresu trwania Programu) związana jest z pozyskaniem w tym zakresie nowego partnera finansowego przez Spółkę, zaznaczono w komunikacie. „W ocenie zarządu, obecny program emisji obligacji, prowadzony przez BRE Bank, bardzo dobrze spełnia swoje zadanie i spółka chciałaby kontynuować program na obecnych warunkach, z zastrzeżeniem wykorzystania możliwości dotarcia z obligacjami Spółki do szerszego grona inwestorów poprzez uruchomienie nowego programu obligacji na kwotę 50.000.000 PLN, którego klienci w niewielkim stopniu pokrywają się z klientami obecnego operatora programu obligacji" – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Jak zaznaczono, pozwoli to spółce na dywersyfikację źródeł finansowania i tym samym większą elastyczność w dostępie do gotówki.