Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 6,22 mln zł wobec 6,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 75,71 mln zł wobec 57,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 1,72 mln zł straty netto wobec 1,60 mln zł zysku rok wcześniej.