Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 58,05 mln zł wobec 48,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1257,96 mln zł wobec 1021,63 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 12,09 mln zł zysku netto wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej.