Strata netto ogółem wyniosła odpowiednio: 3,28 mln zł wobec 2,62 mln zł. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 1,50 mln zł wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,01 mln zł wobec 41,02 mln zł rok wcześniej.

"Spośród sieci zarządzanych przez Sfinks Polska największą dynamikę w I kwartale 2012 r. zanotował WOOK, gdzie sprzedaż gastronomiczna wzrosła o 8,7%. Na drugim miejscu jest największa w Polsce sieć restauracji casual dining, czyli Sphinx, w której obroty z tytułu sprzedaży gastronomicznej od stycznia do marca 2012 r. zwiększyły się o 1,5% w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Z kolei sieć Chłopskie Jadło utrzymała po pierwszych trzech miesiącach roku dynamikę przychodów ze sprzedaży gastronomicznej na poziomie obrotów z I kwartału 2011 r." - napisała spółka w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 4,45 mln zł straty netto wobec 3,94 mln zł straty rok wcześniej.