„Część zysku netto za rok 2011 w kwocie 45 833 782,77 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego spółki" – podano również.

Dom Development miał 82,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 40,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 584,27 mln zł wobec 513,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 82,84 mln zł zysku netto wobec 39,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Rok wcześniej akcjonariusze Dom Development zdecydowali o przeznaczeniu 22,10 mln zł z zysku za 2010 rok na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,90 zł na walor.