W raporcie przyjęto kurs na poziomie 19,5 zł. W piątek ok. godz. 11:50 wynosił on 19,51 zł - bez zmiany wobec ceny odniesienia.

Analitycy zaznaczają, że AB notuje wzrost zarówno dzięki nowym umowom, jak i dzięki zwiększaniu sprzedaży do dotychczasowych klientów. Ich zdaniem, spółka nadal ma możliwość poprawy zyskowności, dzięki zwiększeniu sprzedaży produktów pod markami własnymi.