Kwota transakcji objęta jest tajemnicą handlową, podała „Rzeczpospolita". „Dostaliśmy zgodę niemieckiego urzędu antymonopolowego na przejęcie. Dzięki tej transakcji będziemy zaopatrywać około 17 tys. odbiorców gazu, zarówno firm, jak i gospodarstw domowych" - powiedział wiceprezes PGNiG Sławomir Hinc.

PGNiG Sales & Trading pozyskuje surowiec na niemieckiej giełdzie energii EEX oraz na wirtualnych platformach obrotu NetConnect Germany i Gaspool. Ponadto zawarł umowy z firmami brokerskimi, za pośrednictwem których handlować będzie energią w obrocie pozagiełdowym. Hinc zapowiada, że od października PGNiG chce ruszyć z tzw. ofertą dual fuel, czyli łączoną sprzedażą gazu i energii elektrycznej.

W pierwszej kolejności nową ofertą prawdopodobnie będą objęci klienci przejętej firmy Xool. Spółka PGNiG miała 296,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1023,20 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 8946,57 mln zł wobec 7045,01 mln zł rok wcześniej.