"Przedmiotem wezwania jest 19.115.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda" - czytamy w treści wezwania.

Oznacza to, że wezwaniem objęto 100% akcji spółki.

"Wzywający zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że najpóźniej na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować co najmniej 15.292.000 akcji, uprawniających do wykonywania 15.292.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 80% całkowitej liczby akcji oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej.

Cenę ustalono na 102,50 zł w trakcie pierwszych 12 dni wezwania. Później ma zostac obniżona do 98,77 zł za sztukę. Zapisy mają zacząć się 9 lipca i zakończyć się 7 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji na GPW to 10 sierpnia 2012 r.

W I-III kw. r.obr. 2011/2012 (tj. 1 lipca 2011 - 31 marca 2012 r.) spółka ZA Puławy miała 480,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 176,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2932,26 mln zł wobec 1994,69 mln zł.

O godzinie 09:14 kurs akcji spółki wynosił 102,50 zł po wzroście o 0,20% wobec ceny odniesienia.