"W wyniku prywatnej emisji akcji spółka Madkom pozyskała 1 mln zł sprzedając akcje 6 inwestorom indywidualnym i 2 instytucjonalnym. W efekcie emisji sprzedano akcje reprezentujące 12% kapitału spółki w cenie emisyjnej 0,2 zł. Spółka w chwili obecnej prowadzi procedurę związaną z dematerializacją akcji i ich wprowadzeniem do obrotu w ASO NewConnect, debiut planowany jest w połowie lipca br." - czytamy w komunikacie.

Do obrotu zostanie wprowadzonych 41 490 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. W I kw. 2012 r. spółka miała 601 tys. zł straty. Przychody wyniosły 1,19 mln zł. Prognoza zakłada, że w całym roku osiągnie 302 tys. zł zysku przy przychodach na poziomie 6,07 mln zł.

"Wyniki pierwszego kwartału br. są wyjątkowo dobre i bardzo dobrze prognozują na przyszłość. Co więcej są one zgodne z założeniami Zarządu Spółki i nie ma obaw o ich realizację. W I kw. 2012 braliśmy udział w wielu znaczących zamówieniach publicznych, które w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia podpisywane będą w II kw. i III kw. 2012. Dodatkowo prowadzimy wiele rozmów z potencjalnymi partnerami handlowymi, z którymi planujemy podpisanie umów agencyjnych w drugim kwartale br. W niektórych przypadkach już prowadzimy wspólne działania na rzecz potencjalnych nowych klientów" - powiedział prezes Grzegorz Szczechowiak, cytowany w komunikacie.

Madkom jest dostawcą i integratorem autorskich produktów do elektronicznego zarządzania dokumentami, informacją i budżetem w administracji publicznej. Głównym źródłem przychodów Madkomu jest sprzedaż własnego oprogramowania oraz świadczenie usług wdrożeniowych i szkoleń w zakresie oprogramowania.