Do godziny 11.40 na akcjach firmy nie zawarto żadnej transakcji.

Do obrotu trafiło 600 tys. akcji serii B i 600 tys. akcji serii C spółki. Wartość przeprowadzonej przez spółkę oferty prywatnej akcji serii C wyniosła 1,2 mln zł. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na rozwój zdolności wytwórczych poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz rozwój dystrybucji, promocji i reklamy. Spółka zakłada, że cele te zostaną zrealizowane do końca 2012 r. Rozpoczęcie modernizacji zakładu, która pochłonie ok. 1 mln zł, planowane było w II kwartale 2012 r.

W dokumencie informacyjnym Baumal podał, że co najmniej przez najbliższe dwa lata nie zamierza wypłacać dywidendy. W tym okresie zysk osiągnięty w roku obrotowym będzie przeznaczany na zwiększenie kapitałów własnych.

Baumal jest producentem stolarki okiennej i drzwiowej. Prowadzi również działalność w zakresie usług budowlano-montażowych, głównie w zakresie montażu fasad i okien oraz elektroinstalacji.