Wciąż niewielu Polaków decyduje się na zmianę banku i przeniesienie konta do innej instytucji.

Z danych Związku Banków Polskich wynika, że w pierwszej połowie tego roku, za pośrednictwem służącego do tego systemu Ognivo, zrobiło tak jednie 8139 osób wobec 7728 osób rok wcześniej. Ogólna liczba rachunków bankowych prowadzonych w Polsce to ok. 26 mln.

W rzeczywistości osób decydujących się na zmianę banku może być więcej, bo niektórzy robią to na własną rękę. Statystyki dla całego rynku w tym względzie nie są prowadzone. Z badania firmy doradczej Ernest & Young wynika, że aż 9 proc. Polaków zamierza w najbliższym czasie zmienić swój główny bank. To najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej. Pod tym względem dorównują nam jedynie Włosi i Hiszpanie. Najważniejszym powodem, dla którego nasi rodacy byliby w stanie zmienić konto, jest przede wszystkim cena usług bankowych.

Zanim klient podejmie decyzję o zamknięciu rachunku, powinien sprawdzić umowę na jego prowadzenie. Może się okazać, że bank nie pozwoli odejść bez dodatkowych opłat. Zwłaszcza jeżeli zamknięcie odbywa się niedługo po otwarciu konta.

Zdecydowany na rezygnację z usług banku klient powinien też pamiętać o „wyzerowaniu” stanu konta. Zamknięcie rachunku nie będzie możliwe zarówno przy debecie – zadłużenie trzeba spłacić – jak i przy saldzie dodatnim – nadwyżkę środków bank powinien wypłacić lub przelać na wskazane przez klienta konto.

Klient powinien ponadto dopilnować, by pracownik banku wydał potwierdzenie przyjęcia rozwiązania umowy dotyczącej prowadzenia konta. Warto też sprawdzić, jak długo trwa okres wypowiedzenia umowy, i po tym okresie poprosić o potwierdzenie zamknięcia rachunku.