Krasnodębska poinformowała, że Urząd nadzorował OLT Express Regional oraz OLT Express Poland - sprawdzał głównie bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych.

"Od początku działalności przewoźników do końca lipca br. taką kontrolę przeprowadzono 14 razy. Oprócz tego z powodu dużej dynamiki rozwoju obu operatorów, rozszerzania składu floty, zwiększania zatrudnienia personelu, proces kontroli odbywał się praktycznie bez przerwy" - poinformowała rzeczniczka. Zaznaczyła, że kontrole nie dały przesłanek wskazujących na pogarszanie się bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.

"Po ogłoszeniu zaprzestania lotów przez OLT Express Regional ULC przeprowadził też kontrolę doraźną OLT Express Poland" - dodała.

Rzeczniczka wyjaśniła, że ULC przyznał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego spółce Jet Air w październiku 2005 r., a w lutym br. w koncesji nazwa spółki została zmieniona na OLT Express Regional. W kwietniu 2011 r. koncesję otrzymała spółka Yes Airways, a w styczniu 2012 r. w koncesji nazwa spółki została zmieniona na OLT Express Poland.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez OLT Express, od kwietnia do czerwca z jego usług skorzystało ponad 320 tys. pasażerów. OLT Express zatrudniał 800 osób: m.in. personel pokładowy, mechaników, obsługę samolotów, pracowników administracji, obsługi pasażerów, call center. Z danych linii wynika, że od kwietnia do czerwca uzyskała ponad 47 mln zł przychodu. Od końca października planowała uruchomienie połączeń europejskich.

Firma powstała w 2011 r. w wyniku przejęcia przez fundusz kapitałowy Amber Gold większościowych udziałów w dwóch polskich liniach lotniczych: OLT Jetair oraz Yes Airways. OLT Jetair oferowała loty krajowe i zagraniczne przy wykorzystaniu samolotów turbośmigłowych o regionalnym zasięgu. Yes Airways była zaś linią czarterową, która latała samolotami typu Airbus A320.

OLT Express Poland złożył wniosek o upadłość we wtorek 31 lipca. Kilka dni wcześniej, 27 lipca, wniosek o upadłość ugodową złożyła firma OLT Express Regional.