„Jesteśmy zadowoleni z możliwości zwiększenia wydobycia gazu z pola Makiejewskoje, jaką wypracowaliśmy kontynuując działania w strefie R8. Odwiert M-20 pozwolił oznaczyć w niej ponad 36 m kolumnę gazu. To trzeci odwiert w tym złożu, który, po podłączeniu do produkcji w dalszej części bieżącego roku, przyniesie kolejne zwiększenie produkcji spółki i wzrost przychodów z naszych ukraińskich aktywów" – powiedział Jock Graham, wiceprezes i wicedyrektor Generalny KOV, cytowany w komunikacie.

M-20 to trzeci odwiert KOV na polu Makiejewskoje po udanych M-19 i M-21. Głównym celem prac była ocena potencjału strefy R8, która została odkryta podczas prac przy odwiercie Makiejewskoje-19 (w drugiej połowie 2010 r.), a którą później badał kolejny odwiert - Makiejewskoje-21 (w lipcu br.).

„Strefa gazowa została odnaleziona wyżej niż się spodziewano i, jak wskazują wstępne testy, jest całkowicie wypełniona gazem. Po osiągnięciu głębokości docelowej 2.000 m M-20 został orurowany i jest przygotowywany do produkcji" – czytamy dalej.

Produkcja ze strefy R-8 rozpoczęła się w lipcu 2011 roku z sąsiadującego z M-20 odwiertu Makiejewskoje-19. Odwiert ten został podłączony na początkowym poziomie ponad 155 tys. metrów sześc. gazu dziennie, czyli 109 tys. metrów sześc. gazu dziennie netto dla KOV.

Na początku sierpnia br. do urządzeń wydobywczych został podłączony kolejny odwiert - Makiejewskoje-21 na początkowym poziomie 48 tys. m sześc. gazu dziennie, czyli ok. 34 tys. m sześc. gazu dziennie netto dla KOV.

Spółka podała, że w połowie sierpnia planowane jest przeniesienie wiertnicy, z pola Makiejewskoje na koncesję Krutogorowskoje, na której zostanie wykonany pierwszy, od momentu nabycia aktywów na Ukrainie, odwiert - K-7. Jego planowana głębokość wynosi 3.058 m.

Spółka wydobywcza Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV) miała 0,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 2,43 mln USD straty rok wcześniej. Zysk netto za I kw. 2012 r. uwzględniający udziały niesprawujące kontroli wyniósł 2,03 mln USD wobec 1,89 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu wyniosły 21,82 mln USD wobec 4,83 mln USD rok wcześniej.