Resort finansów podał w komunikacie, że podpisana z Grenadą umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych spełnia aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

W przypadku Polski podatki, których dotyczy umowa, obejmują podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

"Umowa przewiduje m.in. procedurę wymiany informacji na żądanie, zgodnie z którą właściwy organ strony proszonej o pomoc na wniosek drugiej strony udziela informacji (...)" - wyjaśniło MF.

Ministerstwo wskazało w komunikacie, że umowa reguluje ponadto takie kwestie, jak m.in. możliwość prowadzenia kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.