Jak poinformował PAP instytut, w drugim kwartale br. posiadanie konta bankowego zadeklarowało 77 proc. Polaków powyżej 18 roku życia. PBS zaznaczył, że jest to podobny wynik jak w roku ubiegłym. Wskaźnik ubankowienia określa odsetek osób mających konto bankowe w relacji do liczby ludności.

Według badania, konto bankowe posiada także "niemal co dziesiąty" przedstawiciel młodzieży w wieku 15-17 lat, a część osób w wieku 25-39 lat ma więcej niż jedno konto.

"Szacuje się, że na rynku funkcjonuje ok. 26 mln rachunków. W Polsce mieszka ponad 31 mln dorosłych Polaków - gdyby każdy miał jeden rachunek, wskaźnik ubankowienia wynosiłby ponad 80 proc." - podał instytut.

PBS dodał, że w drugiej połowie poprzedniej dekady obserwowany był stały, wyraźny wzrost wskaźnika ubankowienia Polaków. "Wyniki badań publikowanych przez NBP wskazują, że w 2006 roku z usług bankowych korzystała niespełna połowa Polaków, podczas gdy w 2009 roku ubankowieni stanowili już trzy czwarte populacji dorosłych obywateli" - podkreślił instytut.

PBS (dawniej: Pracownia Badań Społecznych) przeprowadził badanie na reprezentatywnej próbie ponad 5 tys. Polaków powyżej 15 roku życia w pierwszej połowie br.