Dziś o godz. 11.30 otwarte zostały oferty na pierwszy etap przebudowy lewego brzegu Wisły. Wartość złożonych ofert waha się od 123 mln zł do 176 mln zł. W przetargu uczestniczy obecnie siedem podmiotów: Warbud S.A., Energopol-Szczecin S.A., BILFIGER BERGER Budownictwo S.A., Hydrobudowa Gdańsk S.A., Mostostal Warszawa S.A., Skanska S.A. oraz Budimex S.A. Po przeanalizowaniu złożonych ofert komisja przetargowa wybierze najkorzystniejszą z punktu widzenia miasta.

Na bulwarach powstanie deptak wzdłuż Wisły, usytuowany na lewobrzeżnym bulwarze od ul. Boleść do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Wzdłuż promenady nabrzeże rzeki zostanie przebudowane i wyposażone w taki sposób, by mogły tu cumować nie tylko statki kontraktowane przez miasto, ale także łodzie rekreacyjne i barki usługowe. Dostarczone zostaną elektryczność, woda i odprowadzanie ścieków, co ułatwi tym jednostkom funkcjonowanie. Pojawi się też pływająca przystań, a przy ul. Grodzkiej oraz ul. Boleść – przystanki tramwaju wodnego.

„Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły” na odcinku od ul. Boleść do mostu Śląsko-Dąbrowskiego jest częścią Projektu „Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike&sail) – etap1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”.