Roczna cena docelowa walorów TVN wyznaczona została na poziomie 8,7 zł, czyli o ponad 3 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 9 zł.

W dniu wydania rekomendacji około godz. 11:15 za akcje medialnej spółki inwestorzy płacili 8,03 zł, o 8,3 proc. mniej od wyceny Societe Generale.