Wynik odsetkowy grupy wyniósł 3690 mln euro wobec 3900 mln euro rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 1946 mln euro wobec 2042 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 1083 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 1321 mln euro zysku rok wcześniej.