"W przedmiotowym zawiadomieniu sąd wskazał, że podstawą zmiany postanowienia było złożenie wniosku przez; nadzorcę sądowego, wierzyciela MT Operations Sp. z o.o. z Warszawy oraz upadłego, w związku z okolicznościami, które nastąpiły po dacie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu" - głosi komunikat.

Sąd postanowił odwołać z funkcji nadzorcy sądowego Joannę Opalińską oraz postanowił powołać syndyka masy upadłości w osobie Joanny Opalińskiej, podano także.

ABM Solid podał wcześniej w tym tygodniu, że wystąpił do sądu z wnioskiem o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z opcji układowej na opcję likwidacyjną. Spółka uzasadniała tę decyzję m.in. wypowiedzeniem licznych umów na roboty budowlane, których realizację uwzględniano w programie naprawczym oraz ryzykiem wypowiedzenia kolejnych umów.

Uwzględniono także wniosek nadzorcy sądowego. Pod koniec lipca Sąd w Tarnowie ogłosił upadłość spółki budowlanej ABM Solid z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.

W I kwartale br. ABM Solid miał 25,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 9,86 mln zł straty rok. Skonsolidowane przychody wyniosły 65,97 mln zł wobec 95,58 mln zł rok wcześniej.