PEP

Polenergia, spółka należąca do Kulczyk Investments, ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji PEP, oferując 31,5 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu ING Securities. Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania będzie Mansa Investments, spółka zależna Polenergii. Wezwaniem objętych jest 21.313.967 akcji spółki. Zapisy potrwają od 28 sierpnia do 26 września. Wezwanie powiedzie się pod warunkiem uzyskania zapisów na 80 proc. akcji i uzyskania zgody UOKiK na transakcję.

W komunikacie podano, że w przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania 80 proc. lub więcej głosów na WZ PEP, Polenergia rozważy podjęcie działań zmierzających do zniesienia dematerializacji jego akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym. Planowany termin przeprowadzenia transakcji to 1 października, a jej rozliczenia - 4 października.

Polimex-Mostostal

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu odwołała w piątek Konrada Jaskółę ze stanowiska prezesa zarządu i ze składu zarządu. Jednocześnie rada do dnia powołania nowego prezesa powierzyła pełnienie tej funkcji wiceprezesowi zarządu, Robertowi Oppenheim. >>>>   

KGHM

Skonsolidowany zysk KGHM, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, w drugim kwartale tego roku wyniósł 1,341 mld zł wobec 2,282 mld zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie.>>>>  

KGHM Polska Miedź rozważy wejście na rynek długu po wykorzystaniu środków z działalności operacyjnej.>>>>  

PGE

Agencja Fitch Ratings podtrzymała rating długoterminowy Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) oraz rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie BBB+.>>>>    

CEDC

Producent alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) uzyskała zgodę obligatariuszy na opóźnienie publikacji raportu finansowego za kwartał obrotowy zakończony w dniu 30 czerwca 2012 roku, podała spółka w komunikacie. „CEDC pomyślnie zakończyła proces ubiegania się o zgodę posiadaczy Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji oprocentowanych w wysokości 9,125%, zapadalnych w roku 2016 oraz Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji oprocentowanych w wysokości 8,875%, zapadalnych w roku 2016, wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation Inc. Celem Procesu Ubiegania się o Zgodę było uzyskanie odstąpienia, obowiązującego do dnia 12 listopada 2012 r. włącznie, od wszelkich naruszeń i zdarzeń naruszenia oraz ich skutków (…), w tym jakiegokolwiek naruszenia, które mogłoby wystąpić, jeżeli CEDC nie złoży swojego raportu na Formularzu 10-Q za kwartał obrachunkowy kończący się 30 czerwca 2012 r" – czytamy w komunikacie.

Hawe

Alcatel - Lucent Polska, notowane na warszawskiej giełdzie Hawe oraz TP Teltech z grupy Telekomunikacji Polskiej (TPSA) otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na powołanie wspólnego przedsiębiorcy, podał UOKiK na swojej stronie internetowej. Spółki informowały w marcu br. o planach powołania firmy do budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Erbud

Firma budowlana Erbud podpisała umowę na rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (etap I). Wartość kontraktu wynosi 16,9 mln zł netto, podała spółka w komunikacie. "Inwestorem i zleceniodawcą jest Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych z siedzibą w Chełmie. Termin zakończenia prac zaplanowano w grudniu" - czytamy w komunikacie.

Mega Sonic

Mega Sonic planuje przeprowadzenie oferty o wartości 0,2 mln zł i chce w IV kw. br. zadebiutować na rynku NewConnect, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>  

Agora

Grupa medialna Agora rozpoczęła konsultacja w związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>   

Zobacz też rekomendacje